...

Strengere voorwaarden voor kwekerijen, dierenasielen

hondenfokkerij
0
(0)

Strengere erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren.

Minister van dierenwelzijn Ben Weyts mikt onder meer op betere verblijven, betere verzorging en meer buitenlucht voor de dieren. “Met deze nieuwe erkenningsvoorwaarden verplichten we de hondenkwekers om voldoende te investeren in het welzijn van hun dieren”, zegt Weyts. “We pakken ook de malafide handelspraktijken strenger aan”.

Dierenhandel

De dierenhandel wordt al jaren geteisterd door malafide praktijken. Sommige verkopers bieden dieren aan als ‘eigen kweek’, terwijl het eigenlijk gaat om dieren die vanuit verre oorden geïmporteerd werden – met alle risico’s vandien op vlak van gezondheid en socialisatie. De regelgeving wordt ook aangepast aan de nieuwste inzichten inzake dierenwelzijn. Vlaams Dierenminister Ben Weyts verstrengt daarom de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen en kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren. Hij baseert zich daarvoor op een advies dat hij vroeg aan de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn.

Amateurisme krijgt geen ruimte meer.

Minstens 1 vast personeelslid bij beroepskwekers, dierenhandelszaken, dierenasielen of dierenpensions zal een relevant diploma moeten kunnen voorleggen: een diploma dierenzorg, een bachelor agro- en biotechnologie (optie dierenzorg), een bachelor dierengeneeskunde, een getuigschrift asielmedewerker of gelijkgesteld diploma.

Hondenkwekers

Kwekers zullen hun dieren de nodige rust moeten gunnen. Tot nu mocht een kweker honden en katten 2 keer per jaar laten werpen. Het aantal nestjes wordt nu verlaagd naar 3 per 2 jaar. Kwekers mogen bovendien nog maar maximaal met 7 verschillende rassen fokken. Dat moet een rem zetten op bijna industriële kwekerijen met soms wel honderden fokteven, van allerlei verschillende rassen. “Ik wil grote hondensupermarkten vermijden”, zegt Weyts.

Alle dieren moeten goed verzorgd worden. Per 5 volwassen honden of katten moeten kwekers het equivalent van 0,1 voltijdse medewerker aanwerven, om te waken over verzorging en socialisatie. Kwekers worden vanaf nu ook expliciet verplicht om het gebit van hun dieren goed te verzorgen en regelmatig te controleren. De richtlijnen voor de dierenverblijven in kwekerijen worden aangescherpt. Een professioneel brandalarmsysteem wordt de norm in plaats van de uitzondering.

Weyts verdubbelt de quarantaineperiode voor honden en katten die afkomstig zijn van een andere kweker. Tot nu toe was de voorgeschreven quarantaineperiode 5 dagen, maar dit zorgde slechts voor een vals gevoel van veiligheid omdat vele ziektes een langere incubatieperiode hebben. De nieuwe norm voor een quarantaineperiode wordt daarom op 10 dagen gelegd.

De wettelijke vereisten voor voldoende afwisseling en afleiding voor de dieren worden aangescherpt.

Voor honden wordt een permanente toegang tot een buitenbeloop de norm. Als zo’n permanente toegang praktisch niet mogelijk is, dan moeten de honden ten minste 2 uur per dag (en dat minstens 5 dagen per week) buiten kunnen. Honden moeten voortaan ook zoveel mogelijk in groep gehouden worden, om beter te kunnen socialiseren.

De speenleeftijd van honden en katten wordt verhoogd. Voor honden stijgt de speenleeftijd naar 8 weken en voor katten naar 12 weken. Zolang de speenleeftijd niet bereikt is, mogen de dieren niet gescheiden worden van hun moeder of verhandeld worden.

Handelaars

Weyts wil ook malafide handelspraktijken een halt toeroepen. Als een handelaar in de toekomst nog claimt dat de dieren ‘eigen kweek’ zijn, dan zullen de klanten het recht hebben om het moederdier te zien. Zo zullen handelaars die importeren vanuit verre oorden (en dieren op die manier onderwerpen aan een lang transport) snel door de mand vallen. Handelaars zullen ook – net als kwekers – alleen nog echte foto’s van eigen dieren mogen gebruiken in hun promotie. Bedrieglijke publiciteit met bijvoorbeeld stockfoto’s wordt expliciet verboden.

Het garantiecertificaat voor honden wordt in overeenstemming gebracht met de consumentenwet. Het bestaande garantiecertificaat gaf op zijn minst de indruk dat de koper van een dier slechts beperkt beschermd was en legde de meeste verantwoordelijkheid bij de koper zelf. Wie in de toekomst nog een hond koopt, zal beter én voor een langere periode beschermd zijn.

Bij de verkoop van een dier zullen de handelaars alle relevante informatie over voeding, huisvesting en verzorging op papier (of digitaal) moeten bezorgen aan de koper: een mondelinge uitleg volstaat niet.

Handelszaken

De voorwaarden voor de dierenverblijven worden ook voor handelszaken verstrengd. Voor verkoop moeten de dieren bovendien een aantal basisvaccinaties gekregen hebben. Tot nu toe waren handelaars niet verplicht om vaccinaties te voorzien. Honden moeten in de toekomst minstens gevaccineerd zijn tegen parvo, distemper, kennelhoest en hepatitis contagiosa en katten moeten minstens gewapend zijn tegen feline leucose, rhinotracheïtis en panleucopenie.

Dierenasielen

Dierenasielen krijgen van Weyts de mogelijkheid om te werken met gastgezinnen. Die gastgezinnen vangen dieren op buiten het asiel. Dierenasielen waren al lang vragende partij om deze mogelijkheid te krijgen, bijvoorbeeld om hele jonge kittens te kunnen opvangen in betere omstandigheden.

Overgangstermijnen

Er komen overgangstermijnen om kwekers en handelaars de tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe voorschriften. Zo komt er een overgangstermijn van 2 jaar vooraleer het maximaal aantal rassen in een kwekerij beperkt wordt tot 7. Er komen eveneens overgangstermijnen voor de vernieuwingen die grote aanpassingen vereisen van de hondenkwekerijen, handelaars of uitbaters van asielen en pensions. Zo wordt er voor de installatie van een professioneel brandalarmsysteem een overgangstermijn van 2 jaar voorzien. Voor de verplichte opleiding, de verplichte buitenbeloop of het verbod op roostervloeren wordt zelfs een termijn van 5 jaar voorzien.

De diensten van de Dierenminister zullen alles ter plaatse controleren. Bij ernstige of herhaalde overtredingen kan de Vlaamse minister van Dierenwelzijn de erkenning volledig intrekken.

Eindelijk komt er schot in de zaak zegt Herman Johan, hoofdredacteur van De Nieuwe Hond. We zijn blij dat de nodige stappen worden ondernomen door Minister Ben Weyts. Het is niet normaal dat moederdieren binnen de tijdspanne van één jaar twee nestjes mogen werpen. Ook het socialiseren van de puppies in een bedrijf van 50 of meer honden lieten dit te wensen over, lees meer

Lees alle vragen die we november 2016 stuurden naar het ministerie van dierenwelzijn. https://www.nieuwehond.nl/uitgezogen-broodfokhonden-en-wapperende-tepels/

Beoordeel dit artikel

Klik op een ster om te beoordelen

Gemiddelde 0 / 5. Aantal beoordelingen: 0

Wees de eerste om een beoordeling achter te laten!